مدافع فرانسوی بارسلونا که در فهرست فروش این باشگاه قرار دارد ترجیح می دهدکه به تیم سابق خود برگردد.
source
[bartag]

توسط varzeshikhabari