مفاد تفاهم نامه همکاری مشترک فدراسیون فوتبال ایران و قطر منتشر شد.
به گزارش ایسنا، رییسان فدراسیون‌های فوتبال ایران و قطر روز پنج‌شنبه قرارداد همکاری مشترکی را امضا کردند.
به گزارش ایسنا، در جلسه رییسان فدراسیون‌های فوتبال دو کشور که در محل فدراسیون فوتبال قطر در دوحه برگزار شد، تفاهم‌نامه همکاری‌های بلند مدت بین دو طرف به امضا رسید.
مفاد این تفاهم‌نامه به شرح زیر است:
الف) کلیات
۱- طرفین یکدیگر را به عنوان نهاد مسوول برای ساماندهی فوتبال در آن کشور می‌شناسند و می‌پذیرند که هیچ چیز در این از توافق‌نامه حقوق و مسوولیت‌ها در حوزه اختیارات‌شان را محدود نمی‌کند.
۲- طرفین می‌پذیرند در جهت توسعه قوی روابط بین دو فدراسیون به منظور بهره‌برداری دوجانبه و ارتقاء، رشد و موفقیت مستمر فوتبال در کشورهای‌شان همکاری کنند.
۳- طرفین از طریق مدیران، کارشناسان فنی، مربیان، داوران و بازیکنان در موارد ذیل همکاری و مساعدت داشته باشند.
 الف – مسابقات انجام شده توسط سازمان‌های مربوطه
ب- دوره، سمینار و کنفرانس‌های فنی و آموزشی
 پ- تبادل تجربه و تخصص در حوزه‌های ساخت و ساز و مدیریت مواد و مصالح، تاسیسات و تجهیزات ورزشی و علمی
 ج- تبادل در زمینه آموزش پرسنل فنی و رویه‌های سازمانی
 د- تبادل تجربه، تخصص و آموزش در حوزه‌های علمی ورزشی و پزشکی ورزشی مرتبط با فوتبال
 ه- در دسترس گذاشتن مراکز و تاسیسات ورزشی برای مسابقات، تمرین‌ها و کمپ ها در صورت امکان و مناسب بودن
ی- تبادل اطلاعات و مفاد فنی و تخصصی
 ۴- طرفین در مشاوره‌های دوجانبه در خصوص مسائل ویژه و روابط بین‌الملل به‌خصوص در حیطه فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا مشارکت خواهند کرد.
 ۵- در صورت درخواست فدراسیون فوتبال ایران، فدراسیون فوتبال قطر مکاتبات و روابط برای موضوعات فوتبالی را بین فدراسیون فوتبال ایران و طرف ثالث در قطر را تسهیل خواهد کرد. من جمله مرکز بین‌المللی برای امنیت ورزشی “ICSS”، موسسه Josoor آکادمی Aspire و بیمارستان Aspetar
۶- بدینوسیله طرفین توافق می‌کنند که توافق‌نامه حاضر کل توافق و فهم بین طرفین را تشکیل بدهد و تمام توافق‌های کتبی و شفاهی و مذاکرات مرتبط پیشین با موضوع این قرارداد را لغو و جایگزین می‌کنند.
ب) تبادلات حرفه‌ای و فنی
۱- طرفین برنامه‌ای تبادلی تدوین خواهند که طی آن پرسنل فدراسیون فوتبال قطر به امکانات، دوره‌ها و تخصص فدراسیون فوتبال ایران دسترسی داشته باشد و پرسنل فدراسیون فوتبال ایران نیز به تخصص و امکانات فدراسیون فوتبال قطر دسترسی دارد.
۲- تبادلات در پاراگراف بالا شامل حوزه‌های ذیل می‌شود:
مدیریت کل
مدیریت
 بازاریابی
 فعالیت های تبلیغاتی
امکانات ورزشی
مطالعه و تحقیق
مربیگری بدنسازی و فنی
 داوران
مدیریت فوتبالی و مدیریت فنی
 توسعه بازی و توسعه بازیکن با استعداد
فوتبال بانوان
 فوتبال جوانان
 فوتسال
 علم ورزش مرتبط با فوتبال
 پزشکی ورزشی مرتبط با فوتبال
تحقیق در مسائل فوتبالی
 قوانین و مقررات
تمام برنامه‌ها توسط افراد معرفی شده از سوی هر فدراسیون اجرا خواهد شد. شکل برنامه تبادل می تواند شامل تبادلات شخصی سفر به ایران و قطر برای آموزش یا تحصیل یا تجربه کاری، کارگاه، تور مطالعاتی و تبادل اسناد آموزشی یا دیگر امور باشد.
 ۳- شرایط برای چنین تبادلاتی بین طرفین توافق خواهد شد.
پ) رقابت‌های تیم ملی
۱- طرفین برای انجام بازی‌های دوستانه بین تیم‌های ملی همکاری خواهند داشت.
۲- تیم‌های ملی شامل تیم های ذیل می‌شوند:
تیم ملی فوتبال بزرگسال
تیم ملی امید تیم ملی بزرگسال بانوان
تیم های جوانان (آقایان و بانوان)
تیم های ملی فوتسال
 ٣- فدراسیون فوتبال قطر می‌پذیرد تمام مخارج برگزاری و اقامت کمپ‌ها و بازی‌های دوستانه به میزبانی قطر را بپردازد.
۴- دیگر شرایط برای چنین مسابقاتی بین طرفین توافق خواهد شد.
ج) تاسیس شعبه آکادمی Aspire در ایران
۱- فدراسیون فوتبال قطر توافق می‌کند تا فدراسیون فوتبال ایران را از نظر مالی و اداری برای تاسیس شعبه آکادمی Aspire در ایران حمایت کند.
۲- شرایط و ضوابط چنین فعالیت‌هایی بین طرفین توافق خواهد شد.
انتهای پیام

source

توسط varzeshikhabari