سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران از اخذ موافقت قطعی دو پژوهشکده پژوهشگاه فضایی ایران از سوی شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی خبر داد.
به گزارش ایسنا، دکتر حسن سالاریه در تشریح خبر فوق گفت: شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در جلسه شماره نهصد و پنجاه و دو تاریخ چهارم اردیبهشت سال جاری، با درخواست تبدیل وضعیت پژوهشکده‌های سامانه‌های ماهواره و رانشگرهای فضایی از اصولی به قطعی موافقت کرد.

سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران تصریح کرد: این موضوع طی نامه‌ای از سوی معاون پژوهشی و رئیس کمیسیون پژوهشی شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در چهارم تیر ماه سال جاری به پژوهشگاه فضایی ایران ابلاغ شده است.

به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، در حال حاضر پژوهشکده سامانه‌های ماهواره دارای چهار گروه پژوهشی قطعی شامل فناوری زمینی، رباتیک فضایی، فناوری فضایی و مهندسی سامانه‌های ماهواره و پژوهشکده رانشگرهای فضایی تبریز نیز دارای سه گروه پژوهشی رانشگرهای الکتریکی، مکانیزم‌ها و عملگرهاست.
انتهای پیام

source

source

توسط varzeshikhabari