شرکت سهامی بیمه ایران در ابتکاری ناب و کم نظیر «طرح تدوین پایان نامه بازنشستگی» را با هدف مستند سازی سرمایه های فکری ‌کارکنان به شیوه ای نظام مند، به اجرا می گذارد.
بنا به بخشنامه ‌اداره کل امور منابع انسانی، ‌به منظور هم افزایی سازمانی، فراهم آوردن بسترهای مناسب برای ایجاد و توسعه شبکه های دانش و ‌نگهداشت حافظه های سازمانی به عنوان دارایی های ارزشمند شرکت، غنی سازی تجربیات و دانش ‌ضمنی کارکنان و در راستای انجام فرآیندهای جانشین پروری به روش علمی طرح تدوین پایان نامه بازنشستگی در بیمه ایران به اجرا گذاشته می شود.
همراه این بخشنامه که به مدیران کل ستادی و استانی، مدیران و روسای شعب سراسر کشور ابلاغ شده است، فایل ‌الکترونیکی مستند سازی تجارب خدمتی کارکنانی که در طول سال به افتخار بازنشستگی نائل ‌می شوند نیز ارسال و تاکید شده است، ترتیبی اتخاذ شود تا فرآیند مرتبط، به منظور مستند سازی سرمایه های فکری ‌کارکنان و استفاده موثر از تجارب و دانش ضمنی همکاران به شیوه ای نظام مند به کارکنانی که ‌از تاریخ بخشنامه در آستانه بازنشستگی و یا خروج از خدمت هستند، ابلاغ و ‌اجرایی شود.
‌بر اساس این بخشنامه، فرم الکترونیکی مستند سازی تجارب خدمتی در صورت تمایل در اختیار کارکنانی که نزدیک شش (6) ‌ماه از سابقه خدمتی آنها باقی مانده یا در ابتدای سال منتهی به بازنشستگی می باشند، قرار می گیرد.‌
‌همکار مربوطه می تواند تجارب خود را در قالب تعریف شده تهیه و از طریق لوح ‌فشرده (‌CD‌)‌/ فلش‌/ اتوماسیون اداری همراه با اعلام نظر اداره کل استان مربوطه در اختیار ‌دبیرخانه کمیته ارزیابی در اداره کل منابع انسانی قرار دهد. شایان ذکر است در آینده پس از تهیه ‌بانک اطلاعات پایان نامه ها در سامانه رفاهی کارکنان شرکت، ارسال فایل و اطلاعات مربوطه از ‌طریق بارگزاری در سامانه صورت می پذیرد .‌

شایان ذکر است نتایج پس از فرآیند داوری در قالب چهارسطح توسط کمیته ارزیابی تعیین  ‌می شود و کمک هزینه  متناسب با هر سطح (رتبه) به شرح زیر به همکار مربوطه تخصیص می یابد.:
1 – رتبه عالی: حداکثر میزان پاداش ( انتقال تجربه و دانش )‌ معادل ‌100 میلیون ریال؛
2 – رتبه خوب: حداکثر میزان پاداش معادل ‌ 70 میلیون ریال؛
3 – رتبه متوسط: حداکثر میزان پاداش ( انتقال تجربه و دانش )‌معادل 50 میلیون ریال؛
 بدون رتبه: اهدای تقدیر نامه (بدون تخصیص پاداش)‌.
‌اداره کل منابع انسانی پایان نامه تجربی تایید شده را به منظور تبدیل دانش ضمنی همکار ‌مربوطه (دانشی که در هیچ پایگاه داده ای ثبت نشده) به دانش آشکار (دانش قابل انتقال) پس از ‌تکمیل مطابق فرمت پیوست این بخشنامه ، تصویب کمیته داوری و تائید مراجع ذیصلاح شرکت ‌به اداره کل آموزش و پژوهش ارسال می نماید.‌
‌اداره کل آموزش و پژوهش پایان نامه های تایید شده را در قالب یک مجموعه مجلد به عنوان ‌اثری ماندگار و ارزشمند آماده و به خانه فرهنگ شرکت ارائه خواهد کرد، همچنین فایل ‌الکترونیکی آن نیز جهت استفاده و بهره برداری همکاران در پورتال داخلی شرکت و متناسب با ‌موضوع پایان نامه به واحدهای شرکت ارسال می شود.‌
 
روابط عمومی بیمه ایران

قیمت تور کیش
دانلود جوکر
Kim Kardashian
بلیط چارتر هواپیما

source

توسط varzeshikhabari