تکذیب قرارداد جنجالی «کاوه رضایی» و همسرش

«منصور قنبرزاده» نایب رئیس فدراسیون فوتبال گفت: اینکه درخصوص کاوه رضایی گفته شد ۵ میلیارد قرارداد خود او با باشگاه سپاهان بوده و ۱۵ میلیارد به همسرش دادند، صددرصد کذب است.

source
عطر تلخ و خنک مردانه

توسط varzeshikhabari