مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک یک مهمان خارجی دارد. بر این اساس و با دعوت کمیته ملی المپیک، عضو شورای المپیک آسیا در مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک ایران حضور خواهد داشت.  
به گزارش ایسنا، مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک از ساعت ۱۴ در آکادمی ملی المپیک آغاز می‌شود. این انتخابات یک مهمان ویژه از شورای المپیک آسیا دارد. حیدر فرمان مسئول امور بازی‌های آسیایی شورای المپیک آسیا که شب گذشته وارد تهران شده است، در مجمع کمیته ملی المپیک حاضر خواهد بود.
دلیل حضور “حیدر فرمان” و یک عضو همراهش در مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک مشخص نیست.
تاکنون هیچ توضیحی درباره دلیل و چرایی حضور یک عضو شورای المپیک آسیا در مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک ایران داده نشده است و همین ابهام شائبه و سوالات زیادی را به همراه داشته است.
مشخص نیست، حیدر فرمان به عنوان مدعو در مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک حضور دارد یا به عنوان ناظر انتخاباتی به این مجمع آمده است؟
حیدر فرمان مدیر بازی‌های شورای المپیک آسیا و رئیس انجمن بین المللی کوراش است.
انتهای پیام

source

توسط varzeshikhabari