دختر وزنه‌بردار ایران در دسته ۵۹ کیلوگرم بازی های کشورهای اسلامی موفق به کسب مدال نشد.
به گزارش ایسنا، ایران در دسته ۵۹ کیلوگرم وزنه برداری زنان بازی های کشورهای اسلامی صاحب مدال  نشد. فاطمه کشاورز نماینده ایران در این دسته با رکورد ۸۰ یک ضرب، ۹۵ دوضرب و مجموع ۱۷۵ کیلوگرم از کسب مدال بازماند و چهارم شد.
در گروه A دسته ۵۹ کیلوگرم زنان  هفت وزنه بردار حضور داشتند.
عملکرد فاطمه کشاورز به شرح زیر است:
*حرکت یک ضرب 
فاطمه کشاورز ابتدا ۷۵ کیلوگرم را مهار کرد. در حرکت دوم وزنه ۸۰ کیلوگرم را انداخت اما در حرکت سوم وزنه ۸۰ کیلوگرم را بالای سر برد. او در یک ضرب پنجم شد.
*حرکت دوضرب 
کشاورز در دوضرب ابتدا وزنه ۹۵ کیلوگرم را بالای سر برد اما دو مرتبه در مهار وزنه ۱۰۴ کیلوگرم ناکام ماند و در دوضرب و مجموع چهارم شد.
*مدال آوران دسته ۵۹ کیلوگرم زنان:
۱- زولفیا چینشانلو از قزاقستان با رکورد ۹۵ یک ضرب، ۱۲۵ دوضرب  و مجموع ۲۲۰ کیلوگرم(۳ مدال طلا)
۲- آدینایک از نیجریه با رکورد ۹۲ یک ضرب، ۱۱۰ دوضرب  و مجموع ۲۰۲ کیلوگرم(۲ مدال نقره یک ضرب و مجموع و برنز دوضرب)
۳- نیلی از اندونزی با رکورد ۸۶ یک ضرب، ۱۱۱ دوضرب  و مجموع ۱۹۷ کیلوگرم(نقره دوضرب و برنز مجموع)
– کانسل ازکان از ترکیه با رکورد ۸۸ کیلوگرم در یک ضرب برنز گرفت اما در دوضرب و مجموع اوت شد.
انتهای پیام

source

توسط varzeshikhabari