Jump to navigation
تنها 3 روز دیگر دوره 22 جام جهانی در سرزمین بیابانی قطر با دیدار افتتاحیه بین کشور میزبان و اکوادور شروع خواهد شد. 
از امروز و تا شروع دوره جدید جام جهانی، در قالب برنامه سریالی 22 در 22، من، مهدی جوانی، در کنار تاریخ‌نگاران ورزش و فوتبال در طرفداری، مهدی حدادپور و حسین خسروی و همچنین علیرضا نجاتی، به مرور تاریخچه غنی و پر از حادثه جام جهانی فوتبال خواهیم پرداخت. 
اختصاصی طرفداری| امروز پنج‌شنبه 26 آبان و در فاصله 3 روز تا بیست و دومین دوره جام جهانی و در دهمین قسمت 22 در 22، سراغ یک فصل دیگر کتاب جام جهانی رفته‌ایم و 10 اتفاق عجیب تاریخ جام جهانی که کمتر از آن شنیده‌اید، صحبت کنیم.

 
در همین رابطه تماشا کنید:
ده رکورد کمتر شنیده شده از جام جهانی
ده شگفتی‌ساز برتر تاریخ جام جهانی
ده ستاره ناکام تاریخ جام جهانی
ده اتفاق سیاسی برتر جام جهانی
ده غایب بزرگ جام جهانی قطر
ده نتیجه عجیب تاریخ جام جهانی
ده عملکرد فردی برتر تاریخ جام جهانی
اولین‌های جام جهانی
داستان جام جهانی و آقای ژول ریمه
اخبار داغ 
من نمدونم صعود میکنیم یا نه… استرس دارم!

source

توسط varzeshikhabari