Jump to navigation
پس فردا (یکشنبه) دوره 22 جام جهانی در سرزمین بیابانی قطر با دیدار افتتاحیه بین کشور میزبان و اکوادور شروع خواهد شد. 
در قالب برنامه سریالی 22 در 22، من، مهدی جوانی، در کنار تاریخ‌نگاران ورزش و فوتبال در طرفداری، مهدی حدادپور و حسین خسروی و همچنین علیرضا نجاتی، به مرور تاریخچه غنی و پر از حادثه جام جهانی فوتبال خواهیم پرداخت. 
اختصاصی طرفداری| امروز جمعه 27 آبان و در فاصله فقط 2 روز تا بیست و دومین دوره جام جهانی و در یازدهمین قسمت 22 در 22، سراغ یک فصل دیگر کتاب جام جهانی رفته‌ایم و 10 لحظه برتر ایران در جام جهانی که کمتر از آن شنیده‌اید، صحبت کنیم.
 
در همین رابطه تماشا کنید:
ده اتفاق عجیب کمتر شنیده شده از جام جهانی
ده رکورد کمتر شنیده شده از جام جهانی
ده شگفتی‌ساز برتر تاریخ جام جهانی
ده ستاره ناکام تاریخ جام جهانی
ده اتفاق سیاسی برتر جام جهانی
ده غایب بزرگ جام جهانی قطر
ده نتیجه عجیب تاریخ جام جهانی
ده عملکرد فردی برتر تاریخ جام جهانی
اولین‌های جام جهانی
داستان جام جهانی و آقای ژول ریمه
اخبار داغ 
https://t.me/proxy?server=50.7.4.154&port=443&secret=ee1603010200010001f…

source

توسط varzeshikhabari