بارسایی تراکتوری

حالا کاری به بحثایه این رونالدو فنا و رئالیا ندارم که کلا میونه ای با عقل ندارن وگرنه از روی امار و ارقام باهاشون بحث میکردیم

ولی جالب اینجاس بحث بهترین تاریخ میشه از دکل مارادونا و پله میرن بالا تا مثلا به خیال خودشون توجیح کنن که مسی بهترین تاریخ نیس

بحث توپ طلا هم میشه یسال از دکل لوا و یه سال از دکل فندایک حالا هم از دکل هالند و امباپه بالا میرن

کلا رونالدو رو بیخیال شدن باوا رونالدو اونقدرا هم بدرد نخور نیس دورش نندازین

source
عطر تلخ و خنک مردانه

توسط varzeshikhabari