وزنه‌برداران ایران در دسته ۹۶ کیلوگرم قهرمانی جهان ۲۰۲۳ عربستان موفق به کسب مدال نشدند.

به گزارش ایسنا، رقابت گروه A دسته ۹۶ کیلوگرم قهرمانی جهان ۲۰۲۳ عربستان برگزار شد. ایران دو نماینده در این وزن داشت اما مدالی به دست نیامد.

امیر حقوقی با رکورد ۱۶۶ یک‌ضرب، ۲۰۶ دوضرب و مجموع ۳۷۲ کیلوگرم پنجم جهان شد.

محمد زارعی دیگر نماینده ایران با رکورد ۱۶۷ یک‌ضرب، ۱۹۳ دوضرب و مجموع ۳۶۰ کیلوگرم سیزدهم جهان شد و از دنیای وزنه‌برداری هم خداحافظی کرد.

زارعی در یک ضرب نهم شد.

در حرکت یک‌ضرب، سه وزنه‌بردار گروه B، بالاتر از دو نماینده ایران وزنه زدند. رکورد یک‌ضرب، نفرات اول تا سوم گروه B رکورد ۱۷۱، ۱۷۰ و ۱۶۶ کیلوگرم بود. به این ترتیب دو وزنه‌بردار گروه B بالاتر از زارعی و سه وزنه‌بردار گروه B بالاتر از حقوقی قرار گرفتند. 

دسته ۹۶ کیلوگرم غیرالمپیکی است و ۱۱ وزنه‌بردار در گروه A به رقابت پرداختند.

حقوقی نفر سوم جهان در سال ۲۰۲۱ است.

 عملکرد نمایندگان ایران به شرح زیر است:

حرکت یک ضرب 

حقوقی در حرکت اول، وزنه ۱۶۶ کیلوگرم را بالای سر برد. در حرکت دوم وزنه ۱۶۹ کیلوگرم را نتوانست مهار کند. در حرکت سوم پشت وزنه ۱۷۰ کیلوگرم قرار گرفت اما این وزنه را هم انداخت.

حقوقی با رکورد ۱۶۶ کیلوگرم در حرکت یک‌ضرب هشتم شد.

زارعی در حرکت اول، وزنه ۱۶۰ کیلوگرم را مهار کرد. در حرکت دوم وزنه ۱۶۶ کیلوگرم را از پشت سر انداخت. نواب نصیرشلال سرمربی تیم ملی ایران برای حرکت سوم، وزنه را به ۱۶۷ کیلوگرم افزایش داد و نماینده ایران در مهار این وزنه موفق بود. او در حرکت یک‌ضرب با رکورد ۱۶۷ کیلوگرم هفتم شد. 

حرکت دوضرب 

حقوقی برای رسیدن به مدال باید وزنه‌های انتخابی را می‌زد. او در حرکت اول، ۲۰۶ کیلوگرم را بالای سر برد.

حقوقی در حرکت دوم، وزنه ۲۱۰ کیلوگرم را در حرکت قیچی انداخت و شانس گرفتن مدال را از دست داد. 

نصیرشلال برای حرکت سوم و پایانی، وزنه ۲۱۲ کیلوگرم را برای حقوقی انتخاب کرد و او این وزنه را هم در هنگام حرکت قیچی انداخت و شانس گرفتن مدال دوضرب جهان را از دست داد.

زارعی در حرکت اول دوضرب، وزنه ۱۹۳ کیلوگرم را زد اما در حرکت دوم، وزنه ۲۰۱ کیلوگرم را در همان ابتدای کار انداخت. 

زارعی در حرکت سوم و پایانی، وزنه ۲۰۱ کیلوگرم را هم انداخت. سپس کفش‌هایش را درآورد و همان جا از دنیای وزنه‌برداری خداحافظی کرد.

او با رکورد مجموع ۳۶۰ کیلوگرم به کار خود در قهرمانی جهان پایان داد.

مدال‌آوران دسته ۹۶ کیلوگرم:

۱- کریم ابوکالا از مصر با رکورد ۱۷۴ یک‌ضرب، ۲۱۳ دوضرب  و مجموع ۳۸۷ کیلوگرم (نقره یک‌ضرب و ۲ مدال طلای دوضرب و مجموع) 

۲- وون از کره‌جنوبی با رکورد ۱۷۲ یک‌ضرب، ۲۱۲ دوضرب  و مجموع ۳۸۴ کیلوگرم (برنز یک‌ضرب و ۲ نقره دوضرب و مجموع)

۳- قاسم اللامی از عراق با رکورد ۱۷۵ یک‌ضرب، ۲۰۴ دوضرب  و مجموع ۳۷۹ کیلوگرم ( طلای یک‌ضرب و برنز مجموع)

۴-  حسن محمود از مصر با رکورد ۱۶۵ یک‌ضرب، ۲۰۹ دوضرب  و مجموع ۳۷۴ کیلوگرم (برنز دوضرب)

انتهای پیام

source
عطر تلخ و خنک مردانه

توسط varzeshikhabari