ROMELU LUKAKU

ورزش 3: وی همچنین رفیق صمیمی و رقیب روملو لوکاکو هست!

ورزش ۳=احتمالا ۱ نفر از لیست مورینیو از بین روملو لوکاکو و سردار آزمون خط خواهد خورد که احتمالا روملو لوکاکو خواهد بود!

خیابانی بعد باخت رم:اگه آزمون بود قطعا رم بازی میبرد!

source
عطر تلخ و خنک مردانه

توسط varzeshikhabari