قائم مقام دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ گفت: قصور در دسترس بودن ورزشکار 2 سال محرومیت خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری فارس، فرزاد شارکی، عنوان کرد: طبق بند 2.4 از مجموعه مقررات مبارزه با دوپینگ ایران، سه نوبت ثبت اشکال در الزامات Whereabouts  (ثبت محل حضور) تخلف محسوب می شود. ورزشکارانی که 3 نوبت اشکال در الزامات Whereabouts شامل تلفیقی از غیبت در آدرس ثبت شده (Missed test) یا عدم ثبت آدرس (Filling failure) برایشان ثبت شود، به مدت 2 سال از کلیه فعالیت های ورزشی محروم خواهند شد.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با دوپینگ، خاطرنشان کرد: طبق دستورالعمل استاندارد نمونه گیری وادا، ثبت غیبت از تست (Missed test) صرفا بر اساس گزارش افسرکنترل دوپینگ مامور شده برای نمونه گیری اتفاق می افتد و با بررسی پروفایل آدامز هر ورزشکار، عدم ثبت محرز می شود. اگر تخلف بند 2.4 برای ورزشکار محرز شود مطابق بند 10.3.2 مقررات، ورزشکار برای 2 سال از کلیه فعالیت های ورزشی محروم خواهد شد.
شارکی با اشاره به اختیارات ستاد ملی ایران، گفت: در سال جاری حکم محرومیت 2 ورزشکار که تخلف قصور آنها محرز بود صادر شد. قوانین سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ بسیار شفاف، جدی و غیر قابل انعطاف است از این رو توجه کافی به قوانین مبارزه با دوپینگ از سوی فدراسیون های ورزشی، مربیان تیم های ملی، ورزشکاران و کلیه دست اندرکاران ورزش برای پیشگیری از محرومیت های ناخواسته ناشی از سهل انگاری ضروری بنظر می رسد.
انتهای پیام/

source
[bartag]

توسط varzeshikhabari