برای گرفتن فال قهوه خود متن زیر را دنبال کنید.
فال قهوه یکی از روش‌ های پرطرفدار فال‌گیری و پیشگویی با استفاده از ته‌ مانده قهوه ای که نوشیده شده‌ است می باشد. معمولاً برای  گرفتن فال قهوه از قهوه ترک استفاده می‌ کنند .می توان گفت فال قهوه همواره از پر رونق ترین موارد طالع بینی بوده و است.اساس فال قهوه به اشکال مورد مشاهده در فنجان قهوه مربوط می شود.
فال قهوه روزانه متولدین فروردین
در فال قهوه شما دیده شد:
تاج : یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است – در یک دعوا فاتح شدن
آتش فشان : در مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید ، در غیر اینصورت این عشق مشکلات شما را بیشتر میکند.
ستاره : مقام و منزلت – با علما و دانشمندان ملاقات میکنید. بردن در یک مسابقه – درخشش در جمع دوستان – دوست داشتنی بودن – به معنی شانس و خوشبختی است – به انتظار طولانی نیز تعبیر می شود.
پاکت : در یافت خبری شاد – از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.
پروانه : بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد – ماجرای عشقی معصوم – شادی های روزانه – بلند پروازی – حساس و ظریف بودن – مهربانی – بوالهوسی
تخت خواب : ازدواج – گاهی مواقع کسالت – به سفر بزرگی می روید و به جاه و مقامی خواهید رسید و بر دشمنان غالب می شوید.
انگشتری : از صاحب مهر و نقش و نشان به شما ثروتی خواهد رسید.
فال قهوه روزانه متولدین اردیبهشت
در فال قهوه شما دیده شد:
میمون : زیرکی – موزیگری – شیطنت – جستن از خطر
کوزه : به وصال رسیدن – همبستر شدن – نزدیکی.
پرچم : ممکن است مشکلاتی در راه باشد. از صحنه خارج نشوید تا به نتیجه برسید.
کمان : فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می آید، فرزندی پسر – به دست آوردن موفقیت به سختی – به مشقت نیز تعبیر می شود.
اسب : نشانگر یک آرزو می باشد، به خصوص به مژده ای در مورد عشق اشاره می کند (فردی وارد زندگیتان می شود) – تغییرات در وضع زندگی
میز : به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.
عبادتگاه : نذر – عبادت به جا نیامده – حمایت پروردگار
فال قهوه روزانه متولدین خرداد
در فال قهوه شما دیده شد:
ابرو : نیت پاک، آراستگی و دینداری در شما به حد کمال میباشد.
کوزه : به وصال رسیدن – همبستر شدن – نزدیکی.
روباه : فردی حیله گر و فریبنده، نابکار و دروغگو، مواظب باشید.
تخم مرغ بزرگ : بخت و اقبال بزرگ
آب : سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.
دستبند : برای زنان دلیل بر شوهر و برای مردان دلیل بر سختی و تنگدستی است.
دست در دست بودن دو زن : صحبت علیه کسی – دسیسه چینی
فال قهوه روزانه متولدین تیر
در فال قهوه شما دیده شد:
V (انگلیسی) : پیروزی و موفقیت
نهنگ : خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل
کتاب : گشایش در کارها – دوست صمیمی و وفادار و دانشمند هرگز اورا ترک نکنید. – تحصیل – تفکر
مستطیل : در فکر خانواده بودن – گرفتاری خانواده – دعوا
هدهد : خیر – خوشی و رفاه – بزرگی و مقام – پیروزی
عینک : افراد عاقل و روشن – روشن بینی و قضاوت صحیح و درست.
شتر مرغ : مسافرتی بیاد ماندنی به خارج از کشور در انتظار شماست ،آماده باشید.
فال قهوه روزانه متولدین مرداد
در فال قهوه شما دیده شد:
هوا پیما : مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت – نشانگر راه سریعی است به هدف – سفری ناگهانی – رو به راه شدن کارها – راه دور – خبر از مسافر
شانه : دوستان ناباب و به ظاهر فریبنده – آنهائی که گمراه می کنند، از ایشان دوری کنید.
انگور : بیش از حد انتظار به شما خیر و نعمت میرسد، اصراف نکنید.
انار : اگر مرد مجرد هستید، صاحب زنی خوش سیما خواهید شد، در غیر اینصورت فرزندی خوش چهره در طالع شماست.
قطار : مسیر زندگی سختی را طی کردن و از اهداف خود بیمناک بودن.
نخود : نشانگر غم و اندوه است، در اثر مقاومت آن را پشت سر خواهید گذاشت.
چنگال : در کسب معاش موفق و نیرومند هستید و بر دشمنان غلبه می کنید مخصوصا بر دوستان ناباب.
فال قهوه روزانه متولدین شهریور
در فال قهوه شما دیده شد:
حوض : علم و دانش، از علم و دانش زیاد بهره مند شدن – علم تان افزونی میابد.
برج : دعوا – ترس – مقاومت – ناامیدی
قلب : روابط عاطفی
شتر مرغ : مسافرتی بیاد ماندنی به خارج از کشور در انتظار شماست ،آماده باشید.
چکش : موفقیت در مشکلات – در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.
صخره : خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل
گردن بند پاره : قهر و جدائی – فاصله
فال قهوه روزانه متولدین مهر
در فال قهوه شما دیده شد:
آتش کوتاه : نزدیک شدن به مقامی والا – در کار بسته شما گشایش ایجاد می شود.
شهاب : خبرهای غیر منتظره – امیدواری
بطری : به فکر سلامتی خود باشید – جرو بحث نکنید.
داس : با رنج و زحمت، مالی یا نعمتی را بدست آوردن – درو کردن.
سه پایه : حیله و نیرنگ – دسیسه – توسل به زور
کشتی : بدست آوردن ثروت مشروع – ارث – مسافرت دریا و سفری خوش – خبری خوب – سفری طولانی
لامپ : به سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید – در ازدواج خوشبخت خواهید شد.
فال قهوه روزانه متولدین آبان
در فال قهوه شما دیده شد:
دامن : رنج و اندوه در برابر عشق – ناامیدی – در مقابل عشق پایداری به خرج بدهید تا موفق شوید.
مار : سمبل دشمنی است – دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می کند – امانت – افترا – خدعه – حسادت – ریای زن یا مرد
شلوغی : شرکت در یک اجتماع
کاسه : رزق و روزی – وضعی مالی رو به بهبود
پر : تن پروری – زندگی در ناز و نعمت شما را تن پرور بار آورده است.
ببر : دشمن دلیر و بی باک ، اما بزرگوار نیز هست.
باز : آسایش – شادی – بشارت دادن – رسیدن به مراد و یافتن مال.
فال قهوه روزانه متولدین آذر
در فال قهوه شما دیده شد:
عصا : دیدار خوش – ملاقات با اقوام و دوستان – شنیدن خبر خوش از خویشاوندان – تکیه گاه – یاور – متکی به چیزی بودن
جعبه : داشتن همسری همدم و معاشر که کمتر ناسازگاری میکند.
عینک : افراد عاقل و روشن – روشن بینی و قضاوت صحیح و درست.
برج : دعوا – ترس – مقاومت – ناامیدی
زن : رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید – شادی
شلوغی : شرکت در یک اجتماع
عقرب : جدائی – هرج و مرج – حسادت – رنج و زحمت و تحمل خسارت.
فال قهوه روزانه متولدین دی
در فال قهوه شما دیده شد:
هدهد : خیر – خوشی و رفاه – بزرگی و مقام – پیروزی
قو : سمبل وقار، دوستی، ایمان، – به یک زندگی آرام و بی دغدغه رسیدن – ازدواج با عشق – متانت در رفتار
گندم : روزی حلال و سخاوتمندانه، که با رنج و زحمت بدست آمده است.
سیب : صاحب فرزند شدن – خیر و خوشی – خبر خوش – برکت – کامل و خوب بودن
دست در دست بودن دو مرد : رسیدن به سازگاری – توافق
کت : گرمی – عشق و محبت
تاج : یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است – در یک دعوا فاتح شدن
فال قهوه روزانه متولدین بهمن
در فال قهوه شما دیده شد:
جارو : خادم و خدمتکار – مرتفع شدن غم و اندوه – به انتها رسیدن مشقت ها – پشت سر گذاشتن بدی ها
شاخ : موفقیت مالی – دست پیدا کردن به مال و نعمت فراوان
حلقه هایی که نقطه هایی در میانشان است : میل به داشتن فرزند تحقق مییابد.
سکه : رهائی از فقر و بدبختی – نجات پیدا کردن از قرض و بدهی – خوش شانسی
دیگ : صاحب خانه – کدبانوی خانه – خدمتگذار به افراد نیازمند و تهیدست.
اره : نشانگر ترک معاشرت با اقوام نزدیک و کناره گیری از آنها وجود دارد.
چوب : نفاق و دوروئی است، مراقب باشید
فال قهوه روزانه متولدین اسفند
در فال قهوه شما دیده شد:
طاووس : شکوه و جلال – تجمل – چیزی که موجب افتخار شود – فخ فروشی – غرور
راه : به مسافرت و اعمال خوب در دراز مدت تعبیر می شود.
کتاب : گشایش در کارها – دوست صمیمی و وفادار و دانشمند هرگز اورا ترک نکنید. – تحصیل – تفکر
اژدها : با بزرگان و صاحب منصبان و یا با افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل میکنید – دشمنی – خشم – کینه قدیمی – احتیاط – هشدار
ابرو : نیت پاک، آراستگی و دینداری در شما به حد کمال میباشد.
ماه : عشق و نامزدی – ازدواج – با همسری خوش سیما و صاحب مقام، ازدواج میکنید – گاهی ناراحتی روحی و روانی
قیچی : جدائی و دوری – بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و درواقع اختلاف خانوادگی – به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.
 

قیمت تور کیش
Kim Kardashian
بلیط چارتر هواپیما
آراد برندینگ
سنگ فاخر
سویا استور
سیر کار
سیم جوش ساز
روغن موتور
آی روفرشی
روکش صندلی
آی ریمل
پیستو رینگ

source

توسط varzeshikhabari