فرانسه باز هم به مسلمانان زور گفت

از نظر شورای دولتی، این ممنوعیت نقض آزادی عبادت و حق آموزش و عدم رعایت احترام به حقوق کودکان یا جلوگیری از مراسم عبادی و تبعیض قلمداد نمی‌شود.

به گزارش پایگاه پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴، شورای دولتی فرانسه روز پنجشنبه ممنوعیت پوشیدن مانتوی اسلامی را در مدارس این کشور تایید کرد.

پیشتر یک قاضی خواستار تعلیق حکم ممنوعیت پوشش مانتوی اسلامی در مدارس شده بود.

این قاضی ممنوعیت پوشش مانتوی اسلامی در مدارس را تبعیض آمیز و مغایر با حقوق شهروندی خوانده بود.

از نظر شورای دولتی، این ممنوعیت نقض جدی و حمله آشکار و غیرقانونی به زندگی خصوصی، نقض آزادی عبادت و حق آموزش و عدم رعایت احترام به حقوق کودکان یا جلوگیری از مراسم عبادی و تبعیض قلمداد نمی‌شود.

 

دادگاه معتقد است قانون در موسسات آموزشی دولتی پوشیدن علائم یا لباس‌هایی که وابستگی به یک گرایش دینی را نشان می‌دهد ممنوع می‌کند.

گابریل اتل وزیر آموزش فرانسه در ۲۷ اوت قانون ممنوعیت پوشش مانتوی اسلامی را در مدارس اعلام کرد. از آن زمان جنجال زیادی درباره اعمال این قانون در فرانسه در گرفته است.

شورای دولتی درخواست تعلیق ممنوعیت پوشش مانتوی اسلامی را رد کرده است.

شماری از دانش آموزان روز دوشنبه با مقاومت در برابر این قانون بر پوشیدن مانتوی اسلامی اصرار داشتند.

 

source
عطر تلخ و خنک مردانه

توسط varzeshikhabari