دیدار نهایی و آیین اختتامیه مسابقات بسکتبال با ویلچر ویژه جانبازان نخاعی استان فارس، شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱ بین دو تیم شهید علی محمد عباسی و تیم شهید حسن هوشیار در مجتمع فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار فارس برگزار شد. در پایان از بین چهار تیم، شهید علی محمد عباسی از شهر شیراز به مقام قهرمانی رسید.
      

source

توسط varzeshikhabari