فدراسیون بادبانی ساختمان خود در جزیره کیش را رها کرده و در یکی از اتاق های فدراسیون قایقرانی مستقر شده است.
به گزارش ایسنا، وزارت ورزش در سال جاری با تفکیک برخی رشته ها، فدراسیون های جدیدی تاسیس کرد. یکی از این رشته ها بادبانی بود که از فدراسیون قایقرانی جدا شد و به فدراسیون تازه تاسیس بادبانی تبدیل شد. با توجه به اینکه نوع فعالیت بادبانی وابسته به دریا است، مقر اصلی این فدراسیون در جزیره کیش در نظر گرفته شد. ساختمان فدراسیون های ساحلی- دریایی و فدراسیون بادبانی نیز با حضور وزیر ورزش و جوانان سوم دی در کیش افتتاح شد.
اما نکته مهم در مورد فدراسیون بادبانی این است که به نظر می رسد فدراسیون تنها به صورت اسمی در کیش است و فعالیت مسئولان این فدراسیون در تهران است. خسرو ابراهیمی سرپرست این فدراسیون در بخش اقتصاد هم فعال است و مشخص بود که نمی تواند به طور دائمی در کیش مستقر باشد و امینی(رییس بازنشسته قایقرانی) که نایب رییس بادبانی است نیز در تهران است.
فدراسیون قایقرانی در حال حاضر به صورت موقت یکی از اتاق های خود را در اختیار بادبانی گذاشته است تا این فدراسیون کارهای اداری خود را انجام بدهد و سپس بتواند محلی را برای بخش اداری خود در تهران در نظر بگیرد.
نکته مهم این است که قرار بود با انتقال این فدراسیون به کیش، این فدراسیون از منابع و امکانات و حتی بودجه منطقه آزاد کیش استفاده کند و مشخص نیست حالا که قرار نیست فدراسیون به صورت رسمی در کیش مستقر شود، باز هم منطقه آزاد کیش با این فدراسیون همکاری می کند؟ از طرفی اگر ابراهیمی به عنوان سرپرست شرایط مستقر شدن در کیش را ندارد چرا مسئولیت برعهده فرد دیگری گذاشته نشد تا بتواند این فدراسیون را در همان جزیره کیش اداره کند. 
اصولا فدراسیون های تازه تاسیس با هدف درآمدزایی ایجاد شدند و اکنون مه قرار است یک رشته دو بخش اداری در تهران و کیش داشته باشد، آیا این موضوع بار مالی تحمیل نمی کند؟ باید دید وزارت ورزش چه واکنشی نسبت به این مسئله دارد و چه هدفی را از جدا کردن بادبانی در نظر داشته و اکنون با این شرایط این هدف محقق می شود یا خیر.
انتهای پیام

source

توسط varzeshikhabari