قیمت سکه پارسیان را در این گزارش مشاهده می کنید.
قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.  در قیمت سکه پارسیان سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
 
 
825,000
1,600,000
2,375,000
3,150,000
3,925,000
4,730,000
5,505,000
6,280,000
7,055,000
7,830,000
9,380,000
10,930,000
12,500,000
14,050,000
15,600,000
17,150,000
18,750,000
20,300,000
21,850,000
23,400,000
24,950,000
26,500,000
28,050,000
29,600,000
31,150,000
 
 
 
 
 

قیمت تور کیش
دانلود جوکر
Kim Kardashian

source

توسط varzeshikhabari