رسول توانايى فرد

اى كاش چند ثانيه بعد از اون انفجار تماشاچيا و وقتى ك راك نزديك رينگ شده بود گزارشگر ى جوى ميداد… سكوتشون به نظر من خيلى تو ذوق زد

source
عطر تلخ و خنک مردانه

توسط varzeshikhabari