به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های قهرمانی جهان به میزبانی عربستان در دسته ۹۶ کیلوگرم محمد زارعی نماینده ایران روی تخته رفت و وزنه‌های زیر را به ثبت رساند:

وزنه‌های زارعی در حرکت یک ضرب به شرح زیر است:

او در حرکت اول یک ضرب ۱۶۰ کیلوگرم را بالای سر برد که موفق به مهار آن شد.

در حرکت دوم یک ضرب وزنه ۱۶۶ کیلوگرم را نتوانست مهار کند.

در حرکت سوم یک ضرب ۱۶۷ کیلوگرم را بالای سر برد که موفق به مهار آن شد.

دو ضرب:

زارعی در حرکت دوضرب ابتدا وزنه ۱۹۳ کیلوگرم را زد.

او در حرکت دوم دو ضرب و سومین حرکت دو ضرب، دو مرتبه در مهار وزنه ۲۰۱ کیلوگرم ناکام ماند.

زارعی سپس کفش‌هایش را درآورد و همان جا از دنیای وزنه برداری خداحافظی کرد. این ملی‌پوش وزنه‌برداری در نهایت با رکورد ۱۶۷ یک ضرب، ۱۹۳ دوضرب و مجموع ۳۶۰ کیلوگرم از دنیا وزنه‌برداری خداحافظی کرد.

source
عطر تلخ و خنک مردانه

توسط varzeshikhabari