این فیلم از تحقیقات علمی از دستشویی ها عمومی را ببینید.
تحقیقات نشان می‌دهد که دست‌خشک‌کن‌های برقی نسبت به دستمال کاغذی، و یا حتی تکان دادن دست در هوا، باکتری‌های بسیار بیشتری را به روی دست منتقل می‌کنند. افرادی که از دست خشک‌کن‌ها استفاده می‌کنند، چهار و نیم برابر بیشتر از افرادی که صرفاً با تکان دادن دست‌هایشان آنها را خشک می‌کنند، ناقل باکتری هستند.
 
ویژه:

source

توسط varzeshikhabari