رئیس کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در واکنش به اعتراض روسای ۱۹ فدراسیون ورزشی نسبت به توزیع بودجه اختصاصی ۳۱۵ میلیارد تومانی مجلس تاکید کرد: در کنار حمایت ۳۱۵ میلیارد تومانی از فدراسیون‌ها و کمک های۸۰ و ۴۰ میلیارد تومانی از کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک، بودجه خود وزارت ورزش را در لایحه بودجه دو برابر کردیم؛ دیگر مجلس در حمایت از ورزش چه کاری باید انجام می‌داد؟
source
[bartag]

توسط varzeshikhabari