اسطوره رم پیش بینی کرد که خط حمله اینتر با جذب لوکاکو و دیبالا بسیار قوی تر از قبل شود.
source
[bartag]

توسط varzeshikhabari