فصلنامه تابستان خانه موسیقی منتشر شد

 

فصلنامه تابستان خانه موسیقی در سال ۱۴۰۲ منتشر شد.

به گزارش خانه موسیقی ایران، فصلنامه خانه موسیقی ایران در فصل تابستان منتشر شد.

این فصلنامه شامل موضوعاتی مانند:

تاثیر هوش مصنوعی بر آینده موسیقی ایران و جهان

گزارشی از برپایی کارگاه های تخصصی خانه موسیقی

گفت و گو با حمیدرضا نوربخش، حسین بهروزی نیا و فریدون شهبازیان

برای مردی شریف که زندگی خود را وقف موسیقی کرد

 

این فصلنامه را از اینجا می توانید مطالعه کنید.

فصلنامه تابستان ۱۴۰۲

source