واردات خودرو جانبازان به کُجا رسید؟

روبوتاکسی یک پروژه تحقیقاتی برپایه خودرو الکتریکی جدید اکسید استرا ES است با آن، چری برای رسیدن به سطح خودرانی L4 در تولیدات خود تمرکز دارد.

source