اجحاف در حقِ بازنشستگانِ سایر سطوح/ مستمری باید با درصدِ یکسان و طبق ماده ۹۶ افزایش یابد

 عباسعلی سلطانی‌کیا (رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با انتقاد از نحوه‌ی تعیین حقوق مستمری‌بگیران صندوق تأمین اجتماعی گفت: اولین ایراد این است که مستمری بازنشستگان بدون توجه به ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی تعیین می‌شود. طبق این ماده کلیه مستمری‌ها باید باتوجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران افزایش پیدا کند، اما نه تنها مستمری‌ها براساس نرخ تورم تعیین نمی‌شود، بلکه در موردِ حقوق سایر سطوح عدالت هم رعایت نمی‌شود. 

وی توضیح داد: حقوق بازنشستگان متأثر از مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار تعیین می‌شود و از آنجا که در شورایعالی کار برای کارگران حداقل‌بگیر و سایر سطوح درصد متفاوتی افزایش حقوق در نظر گرفته می‌شود، برای بازنشستگان سایر سطوح نیز همان را اعمال می‌کنند. 

سلطانی‌کیا گفت: این نحوه‌ی تعیین حقوق برای بازنشستگانِ سایر سطوح عین بی‌عدالتی است و سبب می‌شود میزانِ بیمه‌پردازی در زمان اشتغال نادیده گرفته شود. مستمری باید بر اساس میزان بیمه‌پردازی و مشارکت فرد تعیین شود اما این مهم با کمتر تعیین شدنِ حقوق سایر سطوح نادیده گرفته می‌شود. در واقع به نظر می‌رسد با این‎کار بازنشستگان سایر سطوح بابتِ پرداختِ حق بیمه‌ی بیشتر جریمه می‌شوند! 

رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی گفت: این اقدام سبب می‌شود به تدریج فاصله‌ی دریافتی بین بازنشسته حداقل بگیر و سایر سطوح کاهش پیدا کند و این فلسفه‌ی پرداختِ حق بیمه‌ی بیشتر در زمان اشتغال را زیر سوال می‌برد. 

سلطانی کیا گفت: حقوق حتی براساس ماده ۹۶ یا همان نرخ تورم و هزینه‌های زندگی تعیین نمی‌شود. بنابراین نه تنها در تعیین حقوق بازنشستگان سایر سطوح عدالت رعایت نمی‌شود، بلکه درصدِ افزایشِ حقوق آن‌ها بسیار پایین‌تر از نرخ تورم است. پس تأکید ما این است که حقوق بازنشستگان چه حداقل‌بگیر و چه سایر سطوح مطابق با ماده ۹۶ افزایش پیدا کند و نیز درصدِ این افزایش برای هر دو گروه یکسان باشد. 

وی در ادامه با اشاره به لزوم انجام متناسب‌سازی مجدد گفت: اگر قرار است وضع حقوق بازنشستگان بهبود یابد، می‌بایست یکبار دیگر براساس محاسباتِ درست و عادلانه متناسب‌سازی انجام شود، سپس در افزایشِ حقوق سالانه به ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی عمل کنند و با درصدِ یکسان این افزایش حقوق را اعمال کنند. اگر حقوق‌ها طبق ماده ۹۶، مطابق با افزایش هزینه‌های زندگی افزایش پیدا کند دیگر نیازی به دایمی شدنِ متناسب‌سازی نیست. 

رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی گفت: البته اگر قرار است متناسب‌سازیِ مجدد انجام شود، باید عادلانه این کار را کرد و خطاهایی که در متناسب‌سازیِ قبلی انجام شد را تکرار نکرد. در متناسب‌سازی قبلی، در حقِ بازشستگان سالهای پیش از ۸۷ اجحاف شد که باید این مورد را در نظر گرفت.

source