نجات معجزه‌آسای یک کارگر هنگام تخریب غیراصولی یک برج غول پیکر + فیلم