باشگاه پرسپولیس به دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات رادوشوویچ به پرداخت ۲۰۰ هزار یورو محکوم شد.

باشگاه پرسپولیس با بوژیدار رادوشوویچ بر سر پرداخت مطالبات این بازیکن در چهار قسط به توافق رسید و این بازیکن صد هزار یورو هم به باشگاه تخفیف داد و قرار شد که باشگاه در یک قسط ۲۵۰ هزار یورویی و سه قسط ۲۰۰ هزار یورویی این پرداخت را انجام دهد اما در صورت تاخیر در هر کدام از پرداخت ها باشگاه موظف به پرداخت ۲۰۰ هزار یورو جریمه خواهد بود.

حالا باشگاه در پرداخت سوم که باید دو ماه قبل انجام می شد تعلل کرد و فیفا به دلیل نرسیدن پول و ارائه رسید غیر قابل قبول، باشگاه پرسپولیس را محکوم به پرداخت این مطالبات کرد.

بدین ترتیب باشگاه موظف است تا ظرف ۳۰ روز آینده ۴۰۰ هزار یورو پرداخت کند که ۲۰۰ هزار یورو جریمه و ۲۰۰ هزار یورو پرداخت نهایی به این بازیکن محسوب می شود. به عبارتی دیگر پرسپولیس وقت دارد تا طی ۳۰ روز آینده بیش از ۲۰ میلیارد تومان به دلیل تعلل مدیرانش در پرداخت مطالبات رادوشوویچ به این بازیکن پرداخت کند.

 


برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)