آیین نامه تشویقی دولت برای خریداران و عرضه کنندگان خودروهای برقی در کشور

عادل دمشقی معاون مرکز برقی سازی شرکت مپنا، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با اشاره اظهار نظر برخی مدیران خودرویی مبنی بر فرصت تاریخی توسعه خودروهای برقی در ایران تاکید کرد: اگر چه شرایط کنونی فرصت خوبی برای توسعه خودروهای برقی در ایران است اما طرح موضوعاتی مانند فرصت تاریخی را بیشتر باید از جنبه اظهار نظرهای سیاسی پذیرفت.

از چشم انداز خودروهای برقی تا فاصله قابل تامین تکنولوژی تولید برقی ها در ایران

وی تاکید کرد: به رغم اقدامات قابل تحسینی که در حوزه تولید خودروهای برقی در ایران صورت گرفته است اما متاسفانه همچنان فاصله ما در حوزه تکنولوژی تولید خودروهای برقی به خصوص در بخش باتری و موتور خودروهای برقی فاصله قابل توجهی است با این حال پیشرفت های صورت گرفته در تولید خودروهای برقی در مقایسه با خودروهای بنزینی رو به فزونی است و چشم انداز امیدوار کننده ای را پیش روی تولید خودروهای برقی در کشور قرار می دهد.

دمشقی تصریح کرد: اما اینکه مطرح شود که صنعت خودرو ایران در تکنولوژی تولید خودروهای برقی فاصله کمی با دنیا دارد به هیچ وجه نظر دقیق و کارشناسی نیست و بیشتر گول زدن و خودفریبی است.

معاون مرکز برقی سازی شرکت مپنا بیان کرد: البته صنعت خودرو ایران در بخش خودروهای برقی به خصوص در حوزه تحقیق و توسعه و دانش و تکنولوژی از توانمندی های خوبی برخوردار است اما در بخش تجهیزات و زیرساخت های خودروهای برقی و تشکیل زنجیره تامین برای باتری و باتری پک، موتور و درایو، سیستم کنترل و شارژ خودرو برقی همچنان فاصله داریم و باید زیرساخت های تولیدی را ایجاد کنیم.

 به گفته دمشقی، صرف اینکه در دانشگاهها و مراکز تحقیق و توسعه، در حوزه خودروهای برقی تحقیق شود موجب تولید خودرو برقی نخواهد شد و باید زیرساخت های تولیدی را فراهم کرد.

 

چرا قوانین حمایت از خودروهای برقی ضمانت اجرایی ندارد؟

وی افزود: در حوزه خودروهای برقی تکرار این مطلب که باید ابتدا زیرساخت ها فراهم شود هم مطلب دقیقی نیست و بلکه معتقدم همزمان با روی آوردن به تولید خودروهای برقی، زیرساخت ها هم ایجاد و رشد هر دو بخش با هم و به تدریج صورت خواهد گرفت.

دمشقی با تاکید بر اینکه باید تصمیمات و اقدامات در حوزه تولید و عرضه خودروهای برقی و ایجاد زیرساخت ها به صورت موازی و همه جانبه انجام شود، تصریح کرد: اینکه منتظر شویم تا تمام زیرساخت ها در حوزه خودروهای برقی فراهم شود و سپس تولید و عرضه خودروهای برقی را آغاز کنیم مسلما تا 40 سال دیگر هم شاهد برقی سازی صنعت خودرو ایران نخواهیم بود.

آیین نامه تشویقی دولت برای خریداران و عرضه کنندگان خودروهای برقی در کشور

معاون مرکز برقی سازی شرکت مپنا در ادامه با توجه به نقش قوانین و حمایت دولت ها در توسعه خودروهای برقی گفت: البته برخی قوانین حمایتی از خودروهای برقی بر روی کاغذ نوشته شده و گاها به مصوبه و تبصره تبدیل شده است مانند تبصره 12، قانون هوای پاک، قانون عرضه خودروهای جدید اما متاسفانه از نوشتن و تصویب قوانین تا عمل فاصله زیادی است.

توسعه خودروهای برقی در گرو هماهنگی سایر دستگاهها با وزارت صمت است

دمشقی با این حال از آیین نامه ای اجرایی برای تشویق و حمایت از خرید، تولید و واردات خودروهای برقی خبر داد و گفت: در صورت تصویب هیات وزیران، این آیین نامه مشوق خوبی برای شرکتهای تولیدی و خریداران خودروهای برقی خواهد بود و با ارائه امتیازاتی چون طرح ترافیک رایگان، شارژ ارزان و تسهیل در تولید و واردات خودرو های برقی، کمک موثری به منظور توسعه و ترویج خودروهای برقی در کشور خواهد بود.

وی همچنین با توجه به عزم جدی وزیر صمت برای توسعه خودروهای برقی در کشور گفت: معتقدم دکتر علی آبادی تنها امید برای توسعه خودروهای برقی در کشور است و سالها تحقیقات گسترده ای را در گروه مپنا و در حوزه خودروهای برقی داشتند بنابراین اگر در دوران مسئولیت وی در وزارت صمت به توسعه خودروهای برقی دست نیابیم پس از نامبرده، توسعه در این بخش بسیار سخت خواهد شد.

دمشقی در پایان به لزوم هماهنگی دستگاه ها در حرکت به سمت برقی سازی خودروها تاکید و خاطرنشان کرد: البته وزارت صمت به تنهایی نمی تواند جریان توسعه خودروهای برقی را به پیش ببرد و باید سایر دستگاه های مرتبط از وزارت خانه های نیرو، نفت، کشور و حتی شهرداری ها در این حوزه به طور هماهنگ با وزارت صمت فعالیت کنند تا توسعه خودروهای برقی در ایران محقق شود.

source