ویدیو| بیرانوند: کم‌کردن ۲میلیارد از ۳۰میلیارد چیزی نیست/ از کجا معلوم این پول را از جای دیگر به آن‌ها نداده باشند؟

source