سرپرست سپاهان استعفا کرد

مهدی سلیمی از سرپرستی باشگاه سپاهان استعفا کرد.

به گزارش طرفداری، مهدی سلیمی امروز با انتشار یک پست اینستاگرامی از سرپرستی باشگاه سپاهان استعفا کرد.

چند روز پیش بود که سلیمی به عنوان مدیر آکادمی سپاهان انتخاب شد و حالا از دیگر پست خود یعنی سرپرستی باشگاه سپاهان استعفا کرد تا تنها به کارهای خود در آکادمی این باشگاه بپردازد.

 

source