هدف‌ اصلی اصلاح دستورالعمل حاکمیت شرکتی در صنایع بورسی

رضا عیوضلو افزود: سازمان بورس اوراق بهادار براساس وظیفه اصلی خود که حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران است، سال گذشته اصلاحاتی را در دستورالعمل حاکمیت شرکتی به تصویب رساند و پس از ابلاغ، تاکید بر مفاد این دستورالعمل داشت. این دستورالعمل اصولی را که مدیران شرکت‌ها در اداره و مدیریت شرکت و نیز هدایت صحیح منابع شرکت باید رعایت کنند، نشان می‌دهد.

عیوضلو ادامه داد: از اصلی‌ترین اصول دستورالعمل حاکمیت شرکتی این است که مدیران باید منافع تمامی ذی‌نفعان را رعایت کنند و نمی‌توانند منافع بخشی از سهامداران (سهامداران عمده؛ دولت، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها) را به منافع سهامداران اقلیت ترجیح دهند و باید منافع تمامی سهامداران به صورت یکسان در نظر گرفته شود.

این دستورالعمل، بستری است که می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند. گاه در دستگاه‌های اجرایی مختلف مشاهده کرده‌ایم تصمیماتی اتخاذ شده یا سیاست‌هایی در پیش گرفته شده که عمدتا نشأت‌گرفته از بخشی‌نگری‌ بوده و منافع کلان اقتصادی در آن لحاظ نشده است.

این نگاه‌ها، سیاست‌ها و تصمیمات می‌توانند کلیت اقتصاد و بازار سرمایه را تحت‌تاثیر قرار دهند و فضای سرمایه‌گذاری در کشور را با ابهام و چالش مواجه کند.

این عضو هیات مدیره سازمان بورس گفت: تاکید ما این است که مسئولان یا دستگاه‌های اجرایی قبل از هر تصمیمی، حتما منافع بلندمدت اقتصادی آن را هم در نظر بگیرند. تابلوی بورس آینه‌ای است که آثار تصمیمات اقتصادی را نشان می‌دهد.

source