جلد روزنامه فرهیختگان ورزشی چهارشنبه ۸ آذر را می‌بینید.
source

توسط varzeshikhabari