ویدیو| علی سامره: عادت کردند این مدت امتیاز مفت بگیرند

source