شهرخبر – شعبده‌بازان جدید ایرانی ؛ وقتی کسی نمی‌داند باید چه لقبی به این ستاره بی چون و چرا داد؟

source