شهرخبر – شرط ستاره ازبک برای ماندن در پرسپولیس/ اقدام به موقع درویش برای اوستون اورونوف‌

source