شهرخبر – هاشمی‌نسب عاشق پرسپولیس و هودارانش است/ این شخص مهدی را از عشقش گرفت

source