الگری یک خبرنگار را تهدید کرد: میام سراغت و گوشِت رو می‌بُرم!

طرفداری | فصل یوونتوس پایان خوشی داشت، دقیقا همان هدفی که ماسیمیلیانو الگری برای تیمش ترسیم کرده بود. بیانکونری سهمیه لیگ قهرمانانی که دنبالش بود را کسب کرد و در نهایت قهرمان کوپا ایتالیا شد. با این حال این قهرمانی هم نتوانست اعصاب الگری را آرام کند. 

گیدو واچیاگو، مدیر روزنامه توتو اسپورت پس از بازی مدعی شد که قربانی خشم و توهین ماسیمیلیانو الگری شده است. واچیاگو در این مورد گفت:

پس از بازی، الگری به من گفت تو یک مدیر کثافت هستی. داخل روزنامه ات حرف درست را چاپ کن، نه چیزی که باشگاه به تو می گوید. در ادامه هم گفت که من می دانم کجا باید به سراغت بیایم و می دانم باید کجا منتظر تو باشم. به سراغت می آیم و هر دو گوشت را می بُرم و کتکت می زنم. حقیقت را چاپ کن. 

source