گل دنی ولبک به چلسی (برایتون 1-2 چلسی)

ساسان انصاری کاپیتان فولاد خوزستان گفت : من انتظار داشتم با توجه به وقفه‌های زیاد در مسابقه و تعویض‌های زیادی که انجام شد، وقت تلف شده بیشتر اعلام می‌ شد ولی آقای موعود بنیادی فر اعتقاد نداشتند.

source