رسمی؛ استقلال و پرسپولیس مجوز حرفه ای گرفتند

طرفداری | استقلال و پرسپولیس مشکلی برای حضور در آسیا ندارند.

به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، هیئت بدوی مجوز باشگاهی پس از بررسی کلیه مستندات باشگاه‌ها در چندین جلسه فشرده و با توجه به گزارش‌های دپارتمان مجوز باشگاهی فدراسیون فوتبال، تصمیمات خود در زمینه باشگاه‌های متقاضی دریافت مجوز کنفدراسیون فوتبال آسیا، ملی، بانوان و فوتسال به شرح زیر اعلام کرده است:

باشگاه سپاهان با توجه عملکرد مطلوب باشگاه در کلیه معیارهای A و B، باشگاه حائز شرایط دریافت مجوز AFC Champions League Elite  (ACLE)  تشخیص داده شد.

باشگاه‌های آلومینیوم اراک، استقلال تهران، پرسپولیس تهران، تراکتور تبریز، فولاد خوزستان و گل‌گهر سیرجان با توجه عملکرد مطلوب در کلیه معیارهای الزامی A، حائز شرایط دریافت مجوز  AFC Champions League Elite  (ACLE)  با جریمه و حائز شرایط دریافت مجوز ملی ایران (Pro) با جریمه تشخیص داده شدند. با توجه به عدم انجام برخی از معیارهای B، این باشگاه‌ها برای تعیین میزان و نوع جرایم انضباطی مرتبط با مجوز، به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارجاع می‌شوند.

باشگاه‌های پیکان، شمس آذر قزوین، نساجی مازندران و هوادار با توجه به نقص مدارک بارگذاری شده در یک یا چند معیار الزامی A، حائز شرایط دریافت مجوز AFC Champions League Elite (ACLE) تشخیص داده نشدند، اما براساس آیین‌نامه مجوز باشگاهی، این باشگاه‌ها شایسته دریافت مجوز ایران (Pro) با جریمه هستند. با توجه به عدم کفایت مدارک و مستندات در برخی معیارهای A وB، این باشگاه‌ها برای تعیین میزان و نوع جرایم انضباطی مرتبط با مجوز، به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارجاع می‌شود.

باشگاه‌های استقلال خوزستان، ذوب‌آهن اصفهان، صنعت نفت آبادان، مس رفسنجان و ملوان بندر انزلی با توجه به نقص مدارک بارگذاری شده در چندین معیار الزامی A، حائز شرایط دریافت مجوز AFC Champions League Elite (ACLE) و مجوز ملی ایران (Pro) تشخیص داده نشدند. لذا این باشگاه‌ها برای تعیین میزان و نوع جرایم انضباطی مرتبط با مجوز، به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارجاع می‌شوند.

باشگاه‌های فولاد مبارکه سپاهان و خاتون بم مطابق با آیین‌نامه مجوز باشگاهی با توجه به عملکرد مطلوب باشگاه در کلیه معیارهای A حائز شرایط دریافت مجوز AFC Women’s Club Championship و ملی ایران برای لیگ برتر بانوان تشخیص داده شدند.

باشگاه‌های پیکان و شهرداری سیرجان با توجه به نقص مدارک بارگذاری شده در یک یا چند معیار الزامی A، حائز شرایط دریافت مجوز AFC Women’s Club Championship تشخیص داده نشدند، اما براساس آیین‌نامه مجوز باشگاهی، این باشگاه‌ها شایسته دریافت مجوز ملی ایران برای لیگ برتر بانوان هستند.

باشگاه‌های مس سونگون، گیتی‌پسند و آلومینیوم اراک با توجه به نقص مدارک بارگذاری شده در یک یا چند معیار الزامی A، حائز شرایط دریافت مجوز AFC Futsal Championship League تشخیص داده نشدند.

مطابق آیین‌نامه مجوز باشگاهی، باشگاه می‌تواند ظرف مدت پنج روز به رأی هیئت بدوی مجوز اعتراض نماید. اعتراضات هفته آینده در هیئت استیناف مجوز باشگاهی بررسی خواهد شد. جزئیات نظر اعضای هیئت بدوی در کلیه معیارهای مورد نیاز اخذ مجوز برای کلیه باشگاه‌های متقاضی ارسال شده است. مطابق آیین‌نامه مجوز باشگاهی، کلیه تصمیمات هیئت بدوی امروز به اطلاع کنفدراسیون فوتبال آسیا می‌رسد.

source