کرمانشاه قهرمان شد

قهرمانی دوومیدانی جانبازان و توان‌یابان ایران؛

مسابقات دوومیدانی جانبازان و توان‌یابان ایران، گرامیداشت شهدای خدمت، با قهرمانی تیم کرمانشاه به پایان رسید.

source