نویسنده: varzeshikhabari

گردشگری بین‌المللی ابزاری برای مقابله با ایران‌هراسی

ایسنا/خراسان رضوی عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی گفت: گردشگری بین‌المللی می‌تواند ابزاری برای مقابله با ایران‌هراسی باشد اما رونق بیشتر گردشگری وابسته به تصویری است…