کنعانی‌زادگان بازیکن ذخیره تیم ملی در جام جهانی می گوید: بنزم ۱۰۰میلیارد نیست، اما به خاطر حضور درجام جهانی قرار شده یک رنجروور وارد کنم که ۱۰۰میلیارد تومن قیمت دارد! در شرایط فعلی اقتصادی وقتی چنین نوکیسه‌هایی از جیب بیت‌المال‌، جلوی دوربین و با خنده چنین حرف‌هایی می‌زنند یعنی فحش و اهانت به یک ملت!

21302

source

توسط varzeshikhabari