طرفداری | با توجه به حضور راک در رسلمنیا 40، هواداران زیادی انتظار داشتند تا استون کلد استیو آستین برای مقابله با رقیب سنتی خود در این رویداد حاضر شود. با این وجود، در اتفاقی غیرمنتظره این آندرتیکر بود که برای رویارویی با دواین جانسون در خلال مین ایونت شب دوم ظاهر شد. اکنون گزارش‌های جدید حاکی از این هستند که طرح اصلی برای این دیدار استفاده از استون کلد استیو آستین بود.

گزارش‌های دیو ملتزر در آستانه رسلمنیا حاکی از احتمال حضور جان سینا، استون کلد استیو آستین و آندرتیکر در این رویداد بودند و البته هیچ یک از این موارد از سوی WWE از پیش مورد تایید قرار نگرفتند. اگرچه آندرتیکر و جان سینا در حین دیدار کودی رودز و رومن رینز در مقابل دوربین WWE ظاهر شدند، اما غیبت استون کلد موضوعی شایان توجه بود.

بر اساس گزارش جدید دیو ملتزر، قرار بود استون کلد وظیفه آندرتیکر را در دیدار مین ایونت شب دوم رسلمنیا انجام دهد. با این وجود، استون کلد و WWE به توافق مالی نرسیدند و همین دلیلی شد که استیو آستین با آندرتیکر جایگزین شود.

 

source

توسط varzeshikhabari